Я са, мале ле, йоцених (Ya sa, male le, yotsenih)

"Я са, мале ле, йоцених"
Авторски концерт на Георги Генов, 07.04.2010 г.
Първо студио на Българско национално радио
Изпълнява хорът на НФА "Филип Кутев"
Музика, диригент: Георги Генов

"Ya sa, male le, yotsenih"
Author's concert of Georgi Genov, April 7, 2010
Performed at Studio 1 of Bulgarian National Radio by
the choir of the Bulgarian National Folklore Ensemble "Philip Koutev"
Music, conductor: Georgi Genov

Comments are closed.