Автентични песни от югозападна България (Authentic songs from Southewest Bulgaria)

Автентични песни от югозападна България
Изпълняват София Илиева и Моника Стоянова от хора на Национален фолклорен ансамбъл "Филип Кутев"

Authentic songs from Southewest Bulgaria
Performed at Studio 1 of Bulgarian National Radio by Sofia Ilieva and Monika Stoyanova from the choir of National Folk Ensemble "Philip Koutev"

Comments are closed.