Разболел се е млад Малин (Razbolel se e mlad Malin)

"Разболел се е млад Малин"
Авторски концерт на Георги Генов, 07.04.2010 г.
Първо студио на Българско национално радио
Изпълнява хорът на НФА "Филип Кутев"
Музика, диригент: Георги Генов

"Razbolel se e mlad Malin"
Author's concert of Georgi Genov, April 7, 2010
Performed at Studio 1 of Bulgarian National Radio by
the choir of the Bulgarian National Folklore Ensemble "Philip Koutev"
Music, conductor: Georgi Genov

Comments are closed.